Wêbdarrishtin:

  • Amadeyn bo drûsitkirdin û nexşandinî wêbge/mallperrêkî takesî, hkumî, froşgay serhêll torrî komellayetî û hewallî... .
  • Ême pallpiştî û mitmaneman be WordPresse wek prrogramokeyekî serçawekrawe û xorra, rûmet û pêwekrawî bo esazêyn û eynexşênîn le ser dawakarî to.
  • Ême pallpiştî û mitmaneman be ICDsoft.come wek raje bo wergirtnî xanexwê.
  • Lewaneşe WordPress bo hemû karêk dest neda/guncaw nebê, ême le seretawe le ber roşnayî dawaket prrogramokeyekt bo enûsîn ta mebestî serekî kareket bpêkê û rayî bkat.
  • Pallpiştî xorrayî bo her bejdarbûyekman 19 roje.
  • Le mewday 3 rojda etwanê daway gorrîn yan dûbare drûsitkirdnewey nermekalla bkat.
  • Her helleyek le êmewe bbête hoy hakkirdin yat têkdanî zanyarî, koy parey wergîraw bo wêbge/mallperr degêrrînewe we brrêk pare wek qerebû dedeyn.
  • Pallpiştî hemîşeyîman heye bo bekarberan, le hîç kêşe û gîrugriftêk cêyan nahêllîn.
Perrey peywendî | 00 964 (0) 770 151 81 11

Hemû mafekan parêzrawe © 2010 - 2017 Akar têknollojî.