Sebaret be Akar têknollojî

Karkirdnêkî takekesîye, le 4/6/2010 damezrawe, kardekat bo drûsitkirdin û nexşandinî; mallperî takekesî-bazirganî-seko û torrî komellayetî, prrogramsazî; nermekallay jmardin, we herç dawakaryekî dî lem bwareda, we nexşandinî bergî ktêb, poster, flêkis, nawewey ktêb...

Bnemay karman; cwantirîn rûmet û xêratrîn berheme.

Perrey peywendî | 00 964 (0) 770 151 81 11

Hemû mafekan parêzrawe © 2010 - 2017 Akar têknollojî.