Prrogramsazî:

1. Amadeyn bo drûsitkirdin û nûsînî nermekallay jmêryarî bo kompanya, karge, froşga û froşgay gewre(soper markêt)... .
2. Amadeyn bo drûsitkirdin û nûsînî herç core nermekallayek, le twana û şarezayman têperr nekat.
  • Pallpiştî xorrayî bo her bejdarbûyekman 31 roje.
  • Le mewday 6 rojda etwanê daway gorrîn yan dûbare drûsitkirdnewey nermekalla bkat.
  • Her helleyek le êmewe bbête hoy lenawçûnî zanyarî yan hellekirdin le kokirdnewe û jmardinî drawda, koy parey wergîraw bo nermekalla degêrrînewe û koy zerer dedeyn.
  • Pallpiştî hemîşeyîman heye bo bekarberan, le hîç kêşe û gîrugriftêk cêyan nahêllîn.
Perrey peywendî | 00 964 (0) 770 151 81 11

Hemû mafekan parêzrawe © 2010 - 2017 Akar têknollojî.