Twanay ême çîye?

  • Le twanamandaye, wêbge/mallperrêkî tewaw pêşkewtû le ser xwastî xot bnexşênîn, ke tewawî hezekant û planekantî têda rengibdatewe.
  • Le twanamandaye, nermekallayekî jmêryarî tewaw pêşkewtût bo bnûsîn, ke tewawî serêşe û derdeserî kaxez û psulle û nûsîn be dest le kollbêtewe be kirteyek tewawî zanyarîyekant bête ber dest.
  • Letwanamandaye, bergêkî nawaze bo ktêbekantan bnexşênîn, poster, pênas, sebaret û nawewey ktêb... Bnexşênîn û çapyanbkeyn be herzantirîn nrix û beriztrîn corayetî.

Sebaret

Karkirdnêkî takekesîye, le 4/6/2010 damezrawe, kardekat bo drûsitkirdin û nexşandinî; mallperî takekesî-bazirganî-seko û torrî komellayetî, prrogramsazî; nermekallay jmardin, we herç dawakaryekî dî lem bwareda, we nexşandinî bergî ktêb, poster...

Wêbdarrishtin:

1. Amadeyn bo drûsitkirdin û nexşandinî wêbge/mallperrêkî takesî, hkumî, froşgay serhêll torrî komellayetî û hewallî... .
2. Ême pallpiştî û mitmaneman be WordPresse wek prrogramokeyekî serçawekrawe û xorra, rûmet û pêwekrawî bo esazêyn û eynexşênîn le ser dawakarî to.
3. Ême pallpiştî û mitmaneman be ICDsoft.come wek raje... .

Prrogramsazî:

1. Amadeyn bo drûsitkirdin û nûsînî nermekallay jmêryarî bo kompanya, karge, froşga û froşgay gewre(soper markêt)... .
2. Amadeyn bo drûsitkirdin û nûsînî herç core nermekallayek, le twana û şarezayman têperr nekat.
  • Pallpiştî xorrayî bo her bejdarbûyekman 31 roje.
  • ...
Hemû mafekan parêzrawe © 2010 - 2017 Akar têknollojî.
Peywendî rastewxo: 00 964 (0) 770 151 81 11